Linki

Łódzki Ośrodek Geodezji  http://www.log.lodz.pl/
Państwowy Rejestr Ksiąg Wieczystych  http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html
Geoportal - mapy  http://www.geoportal.gov.pl/
Mapa Łodzi  http://www.mapa.lodz.pl/start.php?p=1
Geodezyjna Izba Gospodarcza  http://www.gig.org.pl/
Geoforum – prawie wszystko o geodezji  http://www.geoforum.pl