Geodezja Łódź - Geotrion

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi geodezyjne. Urzędy administracji państwowej i samorządowej, duże przedsiębiorstwa, firmy oraz osoby prywatne to nasi kontrahenci.

Opracowania do celów prawnych:

 • mapy do celów prawnych
 • analizy geodezyjno - prawne stanu własności
 • dokumentacje do zwrotów nieruchomości
 • mapy do celów sądowych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia

Obsługa inwestycji:

 • geodezyjna obsługa inwestycji dla potrzeb inwestora
 • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
 • geodezyjna obsługa budowy tras drogowych
 • mapy do celów projektowych (w dowolnych formatach)
 • wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych (budowle, budynki, urządzenia
  podziemne)
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych (budowle, budynki, urządzenia podziemne)
 • inwentaryzacje istniejących obiektów (kominy, suwnice, elementy konstrukcji, itp.)

Inne opracowania geodezyjne:

 • modernizacja ewidencji gruntów, tworzenie ewidencji budynków i lokali
 • mapy numeryczne w różnych formatach
 • wznowienia granic
 • pomiary wysokościowe (niwelacja)
 • niestandardowe opracowania geodezyjne
 • pomiary i obliczenia powierzchni pomieszczeń (mieszkalnych, przemysłowych, biurowych)
 • tworzenie numerycznego modelu terenu
 • pomiary i obliczenia powierzchni pomieszczeń biurowych i magazynowych wg normy amerykańskiej BOMA

Innowacyjna technologia pomiarowa oraz wysoko wykwalifikowana kadra ugruntowała naszą pozycję w branży geodezyjnej. Podejmujemy się współpracy z Klientami z całej Polski, choć obecnie nasze usługi świadczymy głównie na terenie miast: geodezja Łódź, Zgierz, Pabianice oraz innych okolicznych miejscowościach. Jesteśmy zespołem kreatywnych oraz doświadczonych branżowo ludzi, dla których geodezja jest pasją, co powoduje, iż nasze usługi wykonywane są z należytą starannością oraz precyzją.

Jeśli poszukujesz geodety lub firmy geodezyjnej w Łodzi, już dziś skontaktuj się z nami, aby przekonać się o wysokiej jakości usług jakie świadczymy. Nasza wiedza połączona z 30 – letnim doświadczeniem powoduje, iż jesteśmy jednym z liderów branży geodezyjnej na terenie Łodzi.

Zapraszamy do współpracy!