Referencje

Urząd Miasta Łodzi - mapy z projektem podziału nieruchomości
Powiat Łódzki Wschodni - modernizacja ewidencji gruntów i budynków
Łódzki Ośrodek Geodezji - rozgraniczenia nieruchomości
Łódzki Ośrodek Geodezji - aktualizacja bazy BDOT500
Łódzki Ośrodek Geodezji - dostawa bazy GESUT
Łódzki Ośrodek Geodezji - ustalenie granic, rozgraniczenia nieruchomości
Urząd Miasta Łodzi - mapy podziału nieruchomości
List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Łodzi
Łódzki Ośrodek Geodezji - aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków, dostawa bazy danych numerycznej mapy zasdniczej
Łódzki Ośrodek Geodezji - aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków
Urząd Miejski w Koluszkach - wznowienie granic, ustalenie granic
Łódzki Ośrodek Geodezji
-opracowania geodezyjne na terenie m. Łodzi
Łódzki Ośrodek Geodezji
- uzupełnienie baz danych: ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz mapy zasadniczej
Łódzki Ośrodek Geodezji - sporządzenie bazy danych numerycznej mapy zasadniczej w systemie GeoInfo
IKEA Centres - kontrolne pomiary osiadania konstrukcji nośnych sklepu
IKEA Centres - opracowania geodezyjno - kartograficzne
Urząd Miasta Łodzi - mapy z projektem podziału oraz wznowienia granic
Starostwo Powiatowe w Łodzi - modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie pełnego zbioru danych
AIG/LINCOLN Polska Sp. z o.o. - pomiary i obliczenia powierzchni użytkowych lokali
Złote Ręce - pomiary i obliczenia powierzchni użytkowych lokali
Inter IKEA Centre Polska - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celu podziału nieruchomości
Urząd Miasta Skierniewice - weryfikacja danych ewidencyjnych gruntów i budynków (3 obręby)
Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Łodzi - modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Łodzi w systemie Geo-Info (7 obrębów)
SWECO - mapy z projektem podziałów działek wraz z wyznaczeniem granic w terenie dla potrzeb budowy autostrady A1 odcinek Stryków - Tuszyn
Łódzka Spółka Infrastrukturalna - mapy do celów prawnych oraz mapy z projektem podziałów działek, umożliwiające rozbudowę ulic na terenie miasta Łodzi
Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Łodzi - modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Łodzi w systemie Geo-Info (7 obrębów)
IKEA Property Poland - koordynacja i kontrola prac geodezyjnych - inwestorska obsługa budowy - prowadzenie mapy dyżurnej oraz założenie bazy numerycznej w systemie Geo-Info - pomiar, obliczenie oraz zestawienie powierzchni użytkowej pomieszczeń
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi - modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Łodzi w systemie Geo-Info (20 obrębów)
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Bolesława Chrobrego w Łodzi
Opus Film - inwestorska obsługa budowy
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi - modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Łodzi w systemie Geo-Info (4 obręby)
Amcor Rentsch Europe - obsługa budowy stacji przepompowni - mapy do celów projektowych (analogowe i numeryczne) - mapa z projektem podziału
Urząd Miasta Łodzi
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi - ustalenie położenia granic oraz obliczenie powierzchni obszaru miasta Łodzi
BP Poland - pomiary realizacyjne, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz geodezyjne opracowanie projektów przy budowie stacji paliw (5 obiektów)
Urząd Miasta Łodzi - mapy prawne terenów wokół lotniska Łódź – Lublinek - tyczenie oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów lotniska Łódź – Lublinek - tyczenie oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów CW-H EXPO – Łódź
AIG/Lincon Polska - mapy do celów projektowych (2 obiekty) - geodezyjna obsługa budowy centrum „Diamond Business Park”
Łódzki Zakład Energetyczny - pomiary realizacyjne i inwetaryzacyjne (24 obiekty) - mapy do celów projektowych (13 obiektów)
Varitex S.A. - pomiary realizacyjne oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przy budowie stacji paliw (5 obiektów)
Rentsch Polska - mapa do celów projektowych (analogowa i numeryczna)
Urząd Miasta Łodzi - dokumentacja do celów prawnych strefy ochronnej Grupowej Oczyszczalni Ścieków
Urząd Wojewódzki w Łodzi - odnowienie ewidencji gruntów (4 obręby) - wdrożenie Systemu Informacji o Terenie
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi - dokumentacje do celów prawnych oraz mapy z projektem podziału dla pasa autostrady A-2