Linki

Przydatne linki

Główny Urząd Geodezji i Kartografii  https://www.gov.pl/web/gugik
Łódzki Ośrodek Geodezji  http://www.log.lodz.pl/
Państwowy Rejestr Ksiąg Wieczystych  https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanieKW
Geoportal – mapy  http://www.geoportal.gov.pl/
Mapa Łodzi  https://mapa.lodz.pl/mapaogolna/
Geodezyjna Izba Gospodarcza  http://www.gig.org.pl/
Geoforum – prawie wszystko o geodezji  http://www.geoforum.pl